Energiskatt påförs endast elenergi inom Elnätsenergi.

För 2017:

Normal energiskatt: 32,50 öre exkl moms (40,63 öre/kWh inkl. moms)

För 2018:

Normal energiskatt: 33,10 öre exkl moms (41,38 öre/kWh inkl. moms)