Läget på elmarknaden

2020.11.24

Systempriset minskade med 68 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 56 procent.

I elområde SE3 minskade spotpriset med 61 procent och i SE4 minskade det med 39 procent. Det var under veckan stor spridning mellan det högsta och lägsta spotpriset i elområdena SE3 och SE4. De lägsta priserna i dessa elområden var 0 EUR/MWh medan de högsta låg på 200,9 EUR/MWh.

Under veckan som gick låg nederbörden över medelvärdet för veckan och det var betydligt varmare än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norge med 0,3 respektive 0,7 procentenheter.

Filer