Läget på elmarknaden

2018.11.13

Läget på elmarknaden – vecka 45 2018

Både systempriset och spotpriserna steg.

Systempriset steg med 5 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 steg spotpriset med 4 procent; i SE3 och SE4 steg priset med 10 respektive 15 procent.

Priset på olja sjönk med 4,3 procent och kolpriset minskade med 5,2 procent.

Temperaturen låg veckan som gick över det normala och nederbörden något under medelvärdet. Tillgängligheten i kärnkraft var i Norden 90 procent och i Sverige 88 procent.

Filer