Läget på elmarknaden

2019.09.17

Läget på elmarknaden – vecka 37 2019

Varmt väder och lägre spot- och systempris.

Systempriset minskade med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna minskade med 10 procent i elområde SE1 och SE2. I SE3 minskade spotpriset med 12 procent och i SE4 minskade det med 9 procent.

Veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden låg över medelvärdet för veckan. Magasinfyllnadsgraden steg med 0,8 procentenheter i Sverige och med 0,9 procentenheter i Norden. Den totala produktionen och användningen i Sverige ökade med 1 respektive 0,7 procent.

Priset på elcertifikat gick ned med 12,9 procent. Priserna på gas och kol steg med 16,6 respektive 7,3 procent och priset på olja ökade med 2,1 procent.

Läs hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram i pdf-format (pdf 1 MB)

Filer