Läget på elmarknaden

2019.11.12

Läget på elmarknaden – vecka 45 2019

Stigande systempris och spotpriser.

Systempriset ökade med 17 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade även de med 17 procent. I SE3 ökade spotpriset med 18 procent och i SE4 ökade det med 10 procent.

Under veckan som gick var det torrare än normalt med en nederbörd en bra bit under medelvärdet, även temperaturen låg under medelvärdet för veckan. Användningen i Sverige ökade med 11,7 procent och den totala produktionen ökade med 5,6 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade med 5,8 procent i Norden och med 7,7 procent i Sverige.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,4 respektive 1,3 procentenheter.

Filer