Läget på elmarknaden

2021.03.30

Systempriset sjönk med 21 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 26 procent och i elområde SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 25 respektive 14 procent.

Priset på utsläppsrätter och elcertifikat minskade med 1,9 procent respektive 0,7 procent.

Temperaturen har under veckan varit mycket mild med en medeltemperatur cirka 5 grader över det normala för veckan. Nederbörden låg under veckan en bit under det normala. Magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 2,9 procentenheter och i Norden minskade den med 3,1 procentenheter.

Under veckan importerade Sverige ytterst lite kraft och nettoexporten låg totalt på 632 GWh.

Filer