Läget på elmarknaden

2019.05.21

Läget på elmarknaden – vecka 20 2019

Lägre tillgänglighet i kärnkraft och högre spotpriser.

Systempriset minskade med 3 procent i jämförelse med föregående vecka; spotpriserna ökade med 6 procent i elområde SE1, SE2 och SE3, samt 10 procent i SE4.

Veckan som gick låg nederbörden långt under medelvärdet och det var varmare än normalt. Magasinfyllnadsgraden steg med 5,40 procentenheter i Norden och 3,50 procentenheter i Sverige.

Tillgängligheten i kärnkraft var 73 procent i Norden och 75 procent i Sverige. Det fanns begränsningar i överföringskapacitet mellan flera gränsöverskridande förbindelser. I Sverige minskade den totala produktionen med 3,2 procent och den totala användningen ökade med 0,2 procent.

Filer