Läget på elmarknaden

2019.01.16

Läget på elmarknaden – vecka 2 2019

Ökad vindkraftsproduktion. Systempriset steg med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 steg spotpriset med 9 procent, i SE3 med 11 procent och i SE4 var ökningen 13 procent. Veckan som gick var det varmare än det normala och även nederbörden låg över medelvärdet.

Kolpriset sjönk med 3,8 procent och priset på gas med 2,3 procent, medan oljepriset steg med 8,8 procent. Priset på utsläppsrätter sjönk med 7,8 procent och elcertifikatpriset steg med 8,3 procent.

I Sverige ökade vindkraftsproduktionen med 32,1 procent; totalt sett ökade produktionen med 1,8 procent och användningen med 4,8 procent.
•Läs hela läget på elmarknaden med tabeller och diagram i PDF-format (pdf 687 KB)

Filer