Läget på elmarknaden

2019.03.12

Läget på elmarknaden – vecka 11 2019

Rikligt med nederbörd och små förändringar i spotpriser.

Systempriset minskade med 1 procent i jämförelse med föregående vecka, och spotpriserna steg med 1 procent i samtliga svenska elområden. Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbördsmängden var, för andra veckan i rad, högt över medelvärdet.

Priset på gas och kol sjönk med 7,4 respektive 3,5 procent, medan priset på olja steg med 1,7 procent. Magasinfyllnadsgraden sjönk med 2,10 procentenheter i Norden och 2,30 procentenheter i Sverige.

Den totala användningen ökade med 5,2 procent i Sverige, medan produktionen minskade med 3,5 procent. I Danmark ökade vindkraftsproduktionen med 103,1 procent.

Filer