Läget på elmarknaden

2020.06.09

 • Läget på elmarknaden – vecka 25 2020

  Systempriset ökade med 24 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 49 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 55 procent och i SE4 ökade det med 61 procent.

  Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 13,8 procent respektive 9,3 procent. För årskontrakten 2021 minskade priset med 3,2 procent.

  Tillgängligheten på kärnkraft i Sverige minskade med 4,4 procent jämfört med tidigare vecka.

  Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden var lägre än normalt. Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i Norden och Sverige med 8,6 procentenheter respektive 10,7 procentenheter jämfört med tidigare vecka.

  Läget på elmarknaden tar semester, åter vecka 30!

Filer