Arkiv

Läget på elmarknaden

2024.04.09

Läget på elmarknaden – vecka 14 2024

Sjunkande spotpriser och ökad vindkraftsproduktion.

Systempriset sjönk med 20 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 43,6 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 minskade med 24 procent där medel blev ungefär 37 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 24 procent och veckomedel blev 37 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 14 procent och veckomedel blev 42,4 EUR/MWh.

Terminspriserna för årskontrakt minskade med 3,9 procent, månadskontrakt minskade med 32,4 procent och kvartalskontrakten minskade med 21,9 procent.

Under veckan befann sig den ingående magasinfyllnadsgraden i Norden och Sverige under det normala, detta motsvarade en minskning med 2,1 samt 2 procentenheter jämfört med föregående vecka.

Vindkraftsproduktionen i Sverige ökade med 62 procent jämfört med föregående vecka. I Norden ökade vindkraftsproduktionen med 50 procent jämfört med föregående vecka.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Elavbrott-vad gör jag nu?

2024.01.30

Elavbrott – vad gör jag nu?

  • Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott – vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Värme i villan vid längre elavbrott

  • I den här broschyren får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.

    Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen blir för låg och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset

Höjning av elnätstariff 2024-01-01

2023.12.15

På grund av överliggande näts höjning samt ökade kostnader är vi nu nödsakade att justera elnätstarifferna.

Ändringen träder i kraft 1/1-2024 och är en ökning med ca 7,38% totalt.

Ökningen fördelar sig på fastkostnad ökning 12% och rörlig kostnad ökning med 4%. Se ny tariff här.

Mina Sidor samt Mobil-app

2023.04.26

Nu har vi lanserat ”mina sidor” samt Mobil-app för våra kunder.

Du loggar in via fliken ”mina sidor” högst uppe till högerpå vår hemsida. Appen hämtas där appar finns.

Använd kundnummer och de fyra sista siffrorna i personnumret eller Bank-Id.

 

 

Samarbetspartner presenteras:

2022.06.27

Vi har flera samarbetspartner, här är en av dem.

Thelandersson Bygg och Måleri AB