Gäller fr.o.m. 1 februari 2017

Anvisat pris

Kallas också felaktigt, tillsvidarepris. Priset löper på tillsvidare men är det dyraste allternativet som man får vid inflytt, då vi inte vet om ni vill ha rörligt eller fast pris.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks nät erhåller du ett välkomstbrev, där vi ber dig välja ett avtal. Om inget avtal väljs ligger man kvar på anvisat pris, tillsvidare.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks elnät betalar du anvisat pris fn. 68 öre/kWh exkl. moms, 85 öre/kWh ink. moms. Fast avgift tillkommer: 240:-/år inkl. moms.

Jämförpris, Anvisat pris öre/kWh

(Inkl.moms)

Årsförbrukning
2000 kWh: 97,00 öre/kWh
5000 kWh: 89,80 öre/kWh
20000 kWh: 86,20 öre/kWh

I jämförelsepris räknas allt in och presenteras per standardiserad nivå som öre/kWh.
Ingen uppsägningstid för anvisat pris.