Anvisat pris

Villkorsändrat 2022-03-01

Kallas också felaktigt, tillsvidarepris. Priset löper på tillsvidare.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks nät erhåller du ett välkomstbrev, där vi ber dig välja ett avtal. Om inget avtal väljs ligger man kvar på anvisat pris, tillsvidare.

Vid inflytt till Hallstaviks Elverks elnät betalar du vårt portföljförvaltade elhandelspris med ett anvisat påslag:

Anvisat pris Mars 2024: 92,61 öre/kWh exkl moms. 115,76 öre/kWh inkl. moms.

Jämförelsepriset presenteras på sidan https://hallstavikselverk.se/elhandel/manadens-rorliga-och-portfoljforvaltade-pris/.

Uppsägningstid 3 månader.

Denna produkt är 100% förnybar.

Fast avgift tillkommer: 456:-/år inkl. moms.