Några tips när du ska jämföra elpriser

  • Du som kontrollerar elpriset i vår faktura bör tänka på att priserna där visas exklusive moms. Man kan binda sitt elpris i 1-3 år men man kan inte binda moms. Om du har fast pris visar fakturan bredvid rubriken ELHANDEL slutdatum för avtalsperioden.
  • Elavtalet berör endast de kostnader som står under rubriken ELHANDEL i fakturan. Kostnader under rubriken ELNÄT ska inte tas med i prisjämförelser, de faktureras av ditt lokala elnätsföretag och påverkas inte av ditt val av elhandelsföretag.
  • Ditt viktigaste beslut är om du ska välja Fast pris eller Rörligt pris. Fr o m . 2022.10.01 är inte fast pris ett alternativ hos Hallstaviks Elverk då det är pausat t v.
  • När du jämför elpriser bör du kontrollera både kostnaden per kWh och den fasta kostnaden per månad/år, framför allt när du jämför rörliga priser där en del elhandelsföretag tar ut en hög fast avgift.
  • Du som endast förbrukar några få tusen kWh/år bör tänka på att riskerna och skillnaderna mellan avtalen i ditt fall är liten, i en del fall kan det röra sig om några kronors skillnad per månad..

Vad kan elhandelsföretaget Hallstaviks Elverk AB erbjuda?

  • Fasta priser som tål att jämföras. Pausat för tillfället.
  • Rörligt pris, sk volymvägt.
  • Tjänsterna Autogiro,e-faktura, e-postfaktura och energirådgivning – kostnadsfritt!
  • Personlig service och korta svarstider både via telefon och e-post.
  • Läs mer under rubriken Elhandel och ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!