Några tips när du ska jämföra elpriser

 • Du som kontrollerar elpriset i vår faktura bör tänka på att priserna där visas inklusive moms medan elavtalen utgår från grundpris exklusive moms.Man kan binda sitt elpris i 1-3 år men man kan inte binda moms. Om du har fast pris visar fakturan bredvid rubriken ELHANDEL även avtalspris exkl moms samt slutdatum för avtalsperioden.
 • Elavtalet berör endast de kostnader som står under rubriken ELHANDEL i fakturan. Kostnader under rubriken ELNÄT ska inte tas med i prisjämförelser, de faktureras av ditt lokala elnätsföretag och påverkas inte av ditt val av elhandelsföretag.
 • Ditt viktigaste beslut är om du ska välja Fast pris eller Rörligt pris (eller att inte göra något val och då får du anvisat pris / tillsvidarepris, vilket alltid är dyrare).
 • När du jämför elpriser bör du kontrollera både kostnaden per kWh och den fasta kostnaden per månad/år, framför allt när du jämför rörliga priser där en del elhandelsföretag tar ut en hög fast avgift.
 • Du som endast förbrukar några få tusen kWh/år bör tänka på att riskerna och skillnaderna mellan avtalen i ditt fall är liten, i en del fall kan det röra sig om några kronors skillnad per månad.
 • Våra fasta elpriser kan uppdateras flera gånger i varje månad.

Vad kan elhandelsföretaget Hallstaviks Elverk AB erbjuda?

 • Fasta priser som tål att jämföras.
 • Rörligt pris, sk volymvägt.
 • Tjänsterna Autogiro,e-faktura, e-postfaktura och energirådgivning – kostnadsfritt!
 • Personlig service och korta svarstider både via telefon och e-post.
 • Läs mer under rubriken Elhandel och ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!