Elcertifikat

Den 1 maj 2003 infördes en elcertifikatsavgift enligt beslut i Riksdagen. Elcertifikatsystemet ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet bygger på att producenter av förnybar el får certifikat för varje levererad MWh elektricitet. Försäljnin- gen av certifikat ger producenterna en extra intäkt, utöver intäkterna från elförsäljningen, och ska ge bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion.

Kvotplikt

För att skapa efterfrågan på certifikat är det obligatoriskt för elanvändare att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till sin elförbrukning, den så kallade kvotplikten. Som elkund behöver du inte engagera dig, om du inte vill. Elhandelsföretagen ansvarar för sina kunders kvotplikt och tar betalt för att hantera elcertifikaten genom att ta med kostnaden för elcertifikat i sina elpriser. För varje år ökar det antal elcertifikat elanvändarna måste köpa och i den nya lagen anges hur stor ökningen ska vara. År 2012 måste 17,9% av den el som används täckas av elcertifikat. Kvotplikten har minskat och nivån ligger på 16,8% för år 2018 för att därefter variera och fasas ur fram t o m år 2035.

Det elhandelsföretag som inte uppfyller sin kvotplikt får betala en straffavgift.

Läs mer om Elcertifikat: EnergimyndighetenSvenska Kraftnät

Filer