Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundservice@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt nätområde. Nätkostnad ingår ej.

Priset för Oktober 2023 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 41,64 öre/kWh 73,38 öre/kWh
inkl.moms 52,05 öre/kWh 91,73 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad innevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2023 års priser

Månadspriser exkl.moms och fast avgift Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 103,64 öre/kWh 226,79 öre/kWh
Februari 91,78 öre/kWh 162,15 öre/kWh
Mars 89,53 öre/kWh 162,42 öre/kWh
April 75,84 öre/kWh 104,87 öre/kWh
Maj 48,30 öre/kWh 77,96 öre/kWh
Juni 57,82 öre/kWh 85,41 öre/kWh
Juli 43,84 öre/kWh 72,79 öre/kWh
Augusti 43,91 öre/kWh 72,04 öre/kWh
September 30,66 öre/kWh 63,87 öre/kWh
Oktober 41,64 öre/kWh 73,38 öre/kWh
November
December
Jämförelsepris Rörligt pris 2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
September 64,05 öre/kWh 56,85 öre/kWh 53,25 öre/kWh
Jämförelsepris Portföljförvaltat pris 2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
September 114,53 öre/kWh 100,84 öre/kWh 94,00 öre/kWh
Jämförelsepris Anvisat pris 2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
September 127,03 öre/kWh 113,34 öre/kWh 106,50 öre/kWh

KOVFS 2018:01 9 § Jämförpris för el ska anges i öre per kilowattimme (kWh) vid en årlig förbrukning av 2 000, 5 000 och 20 000 kWh.
Vid riktad marknadsföring med erbjudande om el där konsumentens faktiska förbrukning är känd kan jämförpris anges med den årliga förbrukning
som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Beräkningen av jämförpriset för elområde SE3 som här avses, ska priset grunda sig på den totala
kostnad (Ingår fast kostnad, påslag, div kostnader så som elcertifikat samt moms). som konsumenten betalar till näringsidkaren för sin elkonsumtion.
Det ska redovisas för vilken period jämförpriset gäller.
Nätkostnad ingår ej.

Filer