Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundtjänst@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär.

Priset för december 2018 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 62,10 öre/kWh 58,98 öre/kWh
inkl.moms 77,63 öre/kWh 73,73 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad inevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2018 års priser

Månads priser exkl.moms Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 38,32 öre/kWh 36,74 öre/kWh
Februari 46,90 öre/kWh 41,17 öre/kWh
Mars 53,24 öre/kWh 42,81 öre/kWh
April 47,77 öre/kWh 42,05 öre/kWh
Maj 42,87 öre/kWh 40,71 öre/kWh
Juni 54,31 öre/kWh 43,84 öre/kWh
Juli 63,65 öre/kWh 46,80 öre/kWh
Augusti 68,05 öre/kWh 51,16 öre/kWh
September 62,99 öre/kWh 49,73 öre/kWh
Oktober 56,38 öre/kWh 53,75 öre/kWh
November 61,52 öre/kWh 58,03 öre/kWh
December 62,10 öre/kWh 58,98 öre/kWh

Filer