Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundservice@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt nätområde.

Priset för Augusti 2021 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 72,83 öre/kWh 46,05 öre/kWh
inkl.moms 91,04 öre/kWh 57,56 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad innevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2021 års priser

Månads priser exkl.moms Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 55,21 öre/kWh 44,67 öre/kWh
Februari 61,47 öre/kWh 49,64 öre/kWh
Mars 42,08 öre/kWh 43,95 öre/kWh
April 37,97 öre/kWh 39,38 öre/kWh
Maj 48,92 öre/kWh 40,56 öre/kWh
Juni 45,34 öre/kWh 40,26 öre/kWh
Juli 64,28 öre/kWh 43,20 öre/kWh
Augusti 72,83 öre/kWh 46,05 öre/kWh
September
Oktober
November
December

Filer