Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundservice@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt nätområde.

Priset för Oktober 2020 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 27,95 öre/kWh 37,29 öre/kWh
inkl.moms 34,94 öre/kWh 46,61 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad innevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2020 års priser

Månads priser exkl.moms Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 30,18 öre/kWh 48,22 öre/kWh
Februari 24,78 öre/kWh 48,82 öre/kWh
Mars 19,81 öre/kWh 47,43 öre/kWh
April 14,13 öre/kWh 36,60 öre/kWh
Maj 17,79 öre/kWh 35,64 öre/kWh
Juni 30,26 öre/kWh 39,49 öre/kWh
Juli 13,67 öre/kWh 36,77 öre/kWh
Augusti 40,71 öre/kWh 37,64 öre/kWh
September 39,90 öre/kWh 39,69 öre/kWh
Oktober 27,95 öre/kWh 37,29 öre/kWh
November
December

Filer