Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundtjänst@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär.

Priset för juni 2019 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 32,25 öre/kWh 45,55 öre/kWh
inkl.moms 40,31 öre/kWh 56,94 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad inevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2019 års priser

Månads priser exkl.moms Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 66,59 öre/kWh 64,09 öre/kWh
Februari 57,12 öre/kWh 62,78 öre/kWh
Mars 49,44 öre/kWh 56,56 öre/kWh
April 48,39 öre/kWh 54,18 öre/kWh
Maj 43,41 öre/kWh 47,17 öre/kWh
Juni 32,25 öre/kWh 45,55 öre/kWh
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Filer