Månadens Rörliga spot volymvägdapris och Portföljförvaltade pris

Priserna för Rörligt pris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadskifte.
Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundtjänst@hallstavikselverk.se
*Se respektive rubrik (till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt nätområde.

Priset för Januari 2020 blev

Rörligt spot volymvägda pris Portföljförvaltat pris
exkl. moms 30,18 öre/kWh 48,22 öre/kWh
inkl.moms 37,73 öre/kWh 60,28 öre/kWh
Månadskostnad inkl. moms 20 kr/månad 38 kr/månad
Uppsägningstid 1 månad innevarande + 3 månader
Ursprungsmärkning Nordisk Mix (inkl. kärnkraft) 100 % förnybart

2020 års priser

Månads priser exkl.moms Rörligt Pris Portföljförvaltat Pris
Januari 30,18 öre/kWh 48,22 öre/kWh
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Filer