Så här fungerar förvaltat elpris

Våra analytiker bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper in din el i förväg när priset är lågt och säkrar upp den el du behöver för framtiden i en portfölj.

Inköparna säkrar upp i en gemensam portfölj priset till minst ca 70% fast pris, resterande effektmängd köps av det rörliga priset samma månad.

Detta medför att portföljen inte kommer att svänga lika kraftigt som det rörliga men med bibehållen säkerhet som ett fast pris har,och det blir ett elpris som följer elmarknadspriset neråt men kapar pristopparna.

Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.

Våra elinköpare har lång erfarenhet av att köpa in el till storföretag på det här sättet. Sedan 1999 har våra förvaltare levererat ett elpris 7,1 procent* lägre än marknadsindex.

  • Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och är lägre än det rörliga elpriset.
  • Resultatet blir ett stabilt och lågt elpris. Du slipper elpristopparna samtidigt som du får ta del av nedgångarna.
  • En annan fördel med ditt förvaltade elpris är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut det kommande året.

* Medelvärde för kundportföljer där indexmätning sker.

I priset ingår div. inköpskostnader och elcertifikat. Moms tillkommer enligt gällande regelverk.

Fasta kostnaden för produkten är 38 kr/mån inkl.moms. Uppsägningstid är innevarande månad + tre följande månader

Denna produkt är från 100% förnybara källor.

För att teckna avtal se sidan Elhandel.

Historik och prognos kan fås från kundtjänst.