Så här fungerar förvaltat elpris

Våra analytiker bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper in din el i förväg när priset är lågt och säkrar upp den el du behöver för framtiden i en portfölj.

Inköparna säkrar upp i en gemensam portfölj priset till max ca 70% fast pris, resterande effektmängd köps av det rörliga priset samma månad.

Detta medför att portföljen inte kommer att svänga lika kraftigt som det rörliga men med bibehållen säkerhet som ett fast pris har. Tanken är att du, till skillnad från i ett fastprisavtal, ska få del av prisnedgångar på elmarknaden samtidigt som de högsta pristopparna pareras. Långsiktigheten i avtalet gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer du alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna på marknaden. Inte alltid lägst för stunden, men bra på sikt alltså.

Du gör en bra elaffär utan att röra ett finger.

Våra elinköpare har lång erfarenhet av att köpa in el till storföretag på det här sättet. Sedan 1999 har våra förvaltare levererat ett elpris* lägre än marknadsindex.

 • Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på marknaden och är lägre än det rörliga elpriset.
 • Resultatet blir ett stabilt och lågt elpris. Du slipper elpristopparna samtidigt som du får ta del av nedgångarna.
 • En annan fördel med ditt förvaltade elpris är att du får veta hur ditt elpris förväntas se ut det kommande året, en prognos skapas. Ring oss så skickar vi den.

* Medelvärde för kundportföljer där indexmätning sker.

I priset ingår div. inköpskostnader och elcertifikat. Moms tillkommer enligt gällande regelverk.

Fast avgift/månadsavgift för produkten är 38 kr/mån inkl.moms.

Uppsägningstid är innevarande månad + tre följande månader

I vårt portföljförvaltade elavtal, såväl till privatpersoner som företag, ingår 100% förnybar energi. I den förnybara mixen ingår el från sol, vind, vatten och skog.

Fördelning av energikällor

 • Förnybara energikällor 100%
  • Vattenkraft 68,32%
  • Vindkraft 24,62%
  • Biomassa 6,18%
  • Sol 0,88%
 • Kärnkraft 0%
 • Fossila energikällor inklusive torv 0%
  • CO2-utsläpp: 0,0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall: 0,00 g/kWh

Vårt aktuella portföljförvaltade pris meddelas efter varje månad på vår hemsida, se denna sida.

För att teckna avtal se sidan Elhandel.

Filer