RÖRLIGT PRIS

Vi tillämpar ett så kallat volymvägt börspris. Vårt inköpspris bildas av det aktuella timpriset sammanvägt med förbrukningen timme för timme, samt avgifter till Nordiska Elbörsen och Svenska kraftnät. De värden vi tillämpar är redovisade för Prisområde 3 (SN3, Stockholm). Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då det faktiska priset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden. Du betalar vårt inköpspris, där avgift för elcertifikat och påslag ingår. Moms tillkommer.

Mer information om volymvägda priser hittar du på Svenska kraftnäts hemsida samt  samt här hittar du information.

Fast avgift/månadsavgift tillkommer: 20kr/månad inkl. moms.

Uppsägningstid: 30 dagar.

Vårt aktuella rörliga volymvägda pris meddelas efter varje månad på vår hemsida, se denna sida.

För att teckna avtal se sidan Elhandel.

 

Filer