Fast avgift tilkommer med 20:-/månad inkl.moms på alla elhandels produkter, förutom på portförvaltade priset där månadsavgiften är 38:-/månad inkl. moms.
Vid avtalstidens slut på fasta avtal, hamnar du automatiskt på det anvisade priset (68,00 öre/kwh exkl skatt och moms) om du inte gör ett aktivt val. Tillvalen kan komma att ändras.
Våra priser avser SE3 endast.