De kan vara intressant att förstå vad och hur elkostnaden fördelar sig.

Svensk Energi har tagit fram en enkel beskrivning.

Filer