Ellagens kundbestämmelser

2019.01.31

Det ska vara lätt för både företag och konsumenter att hitta information om elmarknaden och de regler som gäller. Därför har Ei nu publicerat en sammanfattning av ellagens kundbestämmelser på sin webbplats.
https://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/kundbestammelser/