Hallstaviks Elverk ekonomisk förening har ett elnät med utpräglad tätortskaraktär med ca 1.800 nätkunder inom Hallstavik. Vi köper in elkraften via 1 st. tertiärstation, vilken fördelar ut högspänningen via tre olika linjer på nivån 10.500 Volt och transporterar den vidare på ledningar (12.000 volts-, högspänning) till 27 st. nätstationer, där nedtransformering sker till lågspänning (230/400 volt = leveransspänning till slutkund), vilken distribueras via 288 st. kabelskåp. De 27 nätstationerna är placerade inom området (tätorten).

Fakta om vårt elnät

Presenterade enl. riktlinjer från Svensk Energi (elbranschens intresseorganisation).
Uppdaterad 20171201.

Ledningsnätets totala längd: 85 km varav elnät i form av:
– nedgrävd kabel: 84,7 km
– isolerad luftledning: 0,4 km (lågspänning)
– oisolerad luftledning: 0 km
Minskningen av oisolerad ledning senast föregående år: 0 km
Investeringar och underhåll av nätet senast föregående år: 0,5 milj. kr

Elavbrottstiden 2017 för Hallstaviks elnät, per kund:116 min/ kund. Räknar man bort överliggande nät som orsak blev avbrottstiden för samma år 3,35 min/kund i vårat elnät.

Elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående 5 åren (201-2016): 15,43 minuter.

Tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 5 åren (2012-2016): 99,9%
Läs mer om vår verksamhet i underrubrikerna till höger!