Hallstaviks Elverk ekonomisk förening har ett elnät med utpräglad tätortskaraktär med ca 1.800 nätkunder inom Hallstavik. Vi köper in elkraften via 1 st. tertiärstation, vilken fördelar ut högspänningen via tre olika linjer på nivån 10.500 Volt och transporterar den vidare på ledningar (12.000 volts-, högspänning) till 27 st. nätstationer, där nedtransformering sker till lågspänning (230/400 volt = leveransspänning till slutkund), vilken distribueras via 288 st. kabelskåp. De 27 nätstationerna är placerade inom området (tätorten).

Fakta om vårt elnät

Presenterade enl. riktlinjer från Svensk Energi (elbranschens intresseorganisation).
Uppdaterad 2023-03-01.

Ledningsnätets totala längd: 85 km varav elnät i form av:
– nedgrävd kabel: 84,7 km
– isolerad luftledning: 0,4 km (lågspänning)
– oisolerad luftledning: 0 km
Minskningen av oisolerad ledning senast föregående år: 0 km
Investeringar och underhåll av nätet senast föregående år: 1 milj. kr

Elavbrottstiden 2022 för Hallstaviks elnät, per kund: 23,2 min/ kund.

Elavbrott i minuter för kund per år, baserat på ett snitt för de senast föregående 5 åren (2018-2022): 41,6 minuter. Varav det mesta var aviserade avbrott för underhåll.

Tillgänglighet i procent baserat på de senast föregående 5 åren (2017-2022): 97,1% (inkl. överliggande nät som orsak, dvs utan vår kontroll)
Läs mer om vår verksamhet i underrubrikerna till vänster.