Nätprislista fr o m 1 februari 2017 hos Hallstaviks Elverk ek.för.

Abonnemangsavgift (kr/år)

Huvudsäkring Exkl moms (kr) Inkl moms (kr)
Lägenhet 578 722
16 A 1 852 2 316
20 A 2 325 2 906
25 A 2 896 3 620
35 A 4 066 5 082
50 A 5 794 7 242
63 A 7 323 9 153
80 A 9 299 11 624
100 A 11 599 14 498
125 A 14 496 18 120
160 A 17 529 21 911
200 A 21 930 27 412

Info om elnätspriser från 1 februari 2017

Elöverföringsavgift Exkl moms Inkl moms
Öre/kWh 21,60 27,00

Energi skatt debiteras på överförd effekt 36,00 öre/kWh exkl moms (45,00 öre/kWh inkl moms) för 2022.

 

Myndighetsavgifter (kr/år)

I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Avgifterna är lika för alla oavsett elförbrukning och ingår i abonnemangsavgiften.

Tillfällig anslutning (byggström)

Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter enligt ovan.

Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Information

Nätavgiften består av en fast och rörlig del som faktureras alla kunder som är anslutna till vårt distributionsnät.

Avgiften påverkas inte vid eventuellt byte av elhandelsföretag. Nätet ägs och administreras av Hallstaviks Elverk ekonomisk förening.

Det elhandelsföretag du har valt fakturerar dina elhandelskostnader i separat faktura. Om du har valt Hallstaviks Elverk AB som elhandelsföretag får du alla elkostnader på samma faktura.

Klicka här för att komma till Allmänna avtalsvillkor

Filer