Nätprislista fr o m 1 januari 2024 hos Hallstaviks Elverk ek.för.

Abonnemangsavgift aktuell (kr/år)

Huvudsäkring Exkl moms (kr) Inkl moms (kr)
Lägenhet 683 854
16 A 2 188 2 735
20 A 2 747 3 434
25 A 3 422 4 277
35 A 4 804 6 005
50 A 6 846 8 558
63 A 8 653 10 816
80 A 10 988 13 735
100 A 13 705 17 132
125 A 17 128 21 411
160 A 19 632 24 541
200 A 24 562 30 702

Info om elnätspriser från 1 januari 2024

Elöverföringsavgift Exkl moms Inkl moms
Öre/kWh 23,30 29,12

Energiskatt debiteras på överförd effekt 39,20 öre/kWh exkl moms (49,00 öre/kWh inkl moms) för 2023.

Energiskatt från 1 januari 2024: 42,80öre/kWh exkl. moms (53,50 öre/kWh inkl. moms)

 

Myndighetsavgifter (kr/år)

I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Avgifterna är lika för alla oavsett elförbrukning och ingår i abonnemangsavgiften.

Tillfällig anslutning (byggström)

Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter enligt ovan.

Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Information

Nätavgiften består av en fast och rörlig del som faktureras alla kunder som är anslutna till vårt distributionsnät.

Avgiften påverkas inte vid eventuellt byte av elhandelsföretag. Nätet ägs och administreras av Hallstaviks Elverk ekonomisk förening.

Det elhandelsföretag du har valt fakturerar dina elhandelskostnader i separat faktura. Om du har valt Hallstaviks Elverk AB som elhandelsföretag får du alla elkostnader på samma faktura.

Klicka här för att komma till Allmänna avtalsvillkor

Filer