Energiskatt påförs endast elenergi inom Elnätsenergi.

För 2021:

Normal energiskatt: 35,60 öre exkl moms (44,50 öre/kWh inkl. moms)

För 2020:

Normal energiskatt: 35,30 öre exkl moms (41,38 öre/kWh inkl. moms)