Energiskatt påförs endast elenergi inom Elnätsenergi.

För 2024:

Normal energiskatt: 42,80 öre exkl moms (53,50 öre/kWh inkl. moms)