Energiskatt påförs endast elenergi inom Elnätsenergi.

För 2019:

Normal energiskatt: 34,70 öre exkl moms (43,38 öre/kWh inkl. moms)

För 2018:

Normal energiskatt: 33,10 öre exkl moms (41,38 öre/kWh inkl. moms)