Ska du gräva?

Den som skall gräva någonstans i marken måste förvissa sig om att man inte gräver av någon elkabel som tillhör Hallstaviks Elverk ek.för. Det gäller även kablar som ingår i vägbelysningsanläggning inom Hallstavik. Du ska kontakta Hallstaviks Elverk och få hjälp med kabelmarkering/anvisning. Vi är anslutna till ledningskollen.se, där du kan anmäla ditt markeringsbehov.

Vid behov av kabelmarkering/anvisning kontaktar du vår driftledare på 0175-230 73 eller växel 0175-230 70 innan du gräver.

Vad kostar det?

Kabelanvisningen är kostnadsfri för Hallstaviks Elverks ek.för kablar, men vi vill att du kontaktar oss i god tid innan du ska gräva (helst minst 5 arbetsdagar). Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du inte begärt kabelanvisning och gräver av en elkabel!

Ska du fälla träd?

Finns det någon elledning som står i farlig närhet av trädet du ska fälla så ska du kontakta vår driftledare på 0175-230 73.

Vid akut fara?

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning uppskattar vi om du ringer och anmäler det till oss.