Omvandla solljus till förnybar el

Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem.

Med egen solcellsproduktion vet du att din el kommer från en god energikälla. Inget förbrukas för gott, det sker inga utsläpp och du sänker dina elkostnader. Solpanelerna har en förväntad livslängd på mer än 70 år och därför kan de bidra till att höja värdet på din bostad.

Forskning visar att solenergi lämpar sig väl även på våra breddgrader. Bland annat bidrar kylan och reflektorerna från snön att mera energi kan utvinnas.

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/

Så fungerar solcellsproduktion

För att producera egen el med hjälp av solenergi behövs solcellspaneler som man placerar på eget tak eller skuggfri markyta.
Solcellspanelerna tar emot och omvandlar solen strålar till el.
1. Solcellerna som monteras på tak eller markställning tar emot och omvandlar solen strålar till elektricitet i form av likström.
2. En strömkabel går från solpanelerna till en växelriktare som omvandlar till vanlig växelström med 230 V.
3. Elen leds till husets elcentral och vidare ut i huset så att du får el till ditt hushåll.
4. Elen som du producerar går i första hand till din egen elanvändning och husets olika apparater.
5. Elmätaren kontrollerar förbrukningsnivån. Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott.
Hallstaviks Elverks nya elmätare är förberedda för produktion, så inget byte av mätare behövs.

Vi köper din microproduktion.
Vi har mottagningsplikt för produktion i vårt nät, där kommer du att få ett anvisningsavtal för microproduktion.
För att sedan kunna teckna ett bättre avtal med oss eller annan elhandlare. Anvisningsavtalet för produktion kommer att gälla från 1/6-23.

Filer