1. Jordfelsbrytare – en billig livförsäkring

Varje år inträffar ett antal dödsfall som hade kunnat undvikas om jordfelsbrytare använts. Funktionen hos en jordfelsbrytare är att koppla bort ström som leds fel i en anläggning, t ex om strömmen går genom en kropp. Brytaren kan kopplas in för att skydda ett helt hus eller delar av ett hus. Det finns även jordfelsbrytare som ansluts direkt i ett uttag via stickpropp och då skyddar allt som ansluts i det uttaget. En jordfelsbrytare med stickpropp är en billig livförsäkring inför sommarens användning av elektriska utomhusmaskiner (gräsklippare, häcksaxar mm). I alla nya hus är det krav på jordfelsbrytare samt även vid viss ombyggnation t ex installation av elektrisk golvvärme och i badrum. Installation av fast installerad jordfelsbrytare måste utföras av behörig elinstallatör.

Personfara

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande. Hur stor skadan blir beror främst på följande faktorer:

  • strömstyrkan
  • hur lång tid strömmen flyter genom kroppen
  • vilken väg strömmen går genom kroppen
  • kroppens kontaktyta mot spänningsförande del.

Om huden är fuktig och kontaktytan stor blir övergångsmotståndet till kroppen litet, och strömmen därmed stor. En jordfelsbrytare för personskydd ska inom 0,3 sekunder koppla från vid en felström på 0,03 ampère (30mA).

Brandfara

För att skydda en anläggning mot brand är en jordfelsbrytare som kopplar från vid en felström på 0,3 ampére (300mA) ett bra extra skydd.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?
Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om detta inträffar flera gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut.

Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av en elinstallatör. När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inkl. lamputtag som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör. Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den löser ut igen. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

Provning

På jordfelsbrytaren finns en provknapp. Man kan kontrollera funktionen genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns ytterligare information om jordfelsbrytare. Klicka här

2. Många bäckar små …

En droppande varmvattenkran kan släppa ut 1.000 kWh i avloppet under ett år – helt i onödan.

Att ugnsbaka två potatisar i en vanlig ugn är 5 gånger dyrare än att baka dem i en mikrovågsugn.

Duscha eller bada? Tänk på att en modern dusch bara förbrukar en tredjedel så mycker vatten som en omodern. 5 minuters dusch: 3 kWh. 15 minuters dusch: 9 kWh. Karbad: 6 kWh.

Hur mycket spar du på att byta ut vanliga glödlampor mot LED-lampor?  Enkel kalkylator finns här: https://www.konsumentguiden.se/ekonomi/el/#byt-ut-vanliga-glodlampor-mot-led-lampor

Hur länge räcker 1 kWh?

Om du använder... med effekten... så räcker 1kWh i...
Värmefläkt 2000 W 30 minuter
Mikrovågsugn 1400 W 40 minuter
Dammsugare 1000 W 1 timme
Motorvärmare 700 W 1 tim 15 min
Matberedare 400 W 2 tim 30 min
Dator 100 W 10 timmar
Glödlampa 40 W 25 timmar
Lysrörslampa 15 W 67 timmar
Rakapparat 4 W 250 timmar

Källa: Svensk Energis skrift ”Vad är 1 kWh?”