Hallstaviks Elverk ek.för. underhåller och reinvesterar vägbelysningen på gator, parker och gång- och cykelbanor inom Hallstaviks Elverks område i Hallstavik.

Underhåll/översyn av belysningen sker enligt fastlagt schema 6 gånger per år.

Tändning/släckning av vägbelysningen sker automatiskt via solhöjdsavpassat astronomiskt ur. Styrningen är inte beroende av verkligt ljusförhållande.

Rapport om vägbelysningsfel/skada tas gärna emot på tel. 0175-230 73 (vår Tekniska Kundservice) eller till e-post kundservice@hallstavikselverk.se