Vårt larmnummer 0175-230 70 ska användas vid felanmälning.

Under arbetstid går numret till vårt kontor (och vidare till driftledare), övrig tid är numret kopplat till SOS Alarm som då vidarebefordrar larmet till den driftledare som är i beredskap.

Notera gärna det fem-siffriga numret (5xx xx) invid mätaren innan du ringer.

När strömmen går

När det blir helt strömlöst eller att delar av huset är strömlöst ska man först kontrollera att inte felet finns inom den egna anläggningen. Hallstaviks Elverk äger och ansvarar för inkommande ledning till mätarskåpet samt elmätaren, men, mätarskåpet, huvudsäkringar och ev. kabel från mätarskåpet till huset tillhör kundens anläggning. Om det visar sig att felet finns i kundens egen anläggning fakturerar vi en utryckningsavgift på 600 kr under arbetstid och 1.100 kr övrig tid.

Avbrottersättning

Regler om leveranssäkra elnät

Den 1 januari 2006 trädde nya regler i kraft om leveranssäkra elnät. Orsaken till de nya reglerna är de stora elavbrotten efter orkanen Gudrun i januari 2005. Elförsörjningen är en samhällsviktig funktion varvid regering och riksdag ställt högre krav på elnätsföretagen att vidmakthålla driftsäkerhet genom följande:

Nedan så hittar du mer information om avbrottsersättning. Uppdaterad 2023-03-30

Filer