Hallstaviks Elverk utför inte energideklarationer

Företaget saknar erforderlig SWEDAC-ackreditering för genomförande av deklarationer.

Varför skall energideklaration göras?

Lagen om energideklarationer av byggnader 2006:985 bygger på ett EG-direktiv vars syfte är att minska energianvändningen i våra byggnader. Direktivet säger att energianvändningen skall minska i fastighetssektorn med 20 %. Energideklarationen beskriver hur energieffektiv en byggnad är.

Meningen med direktivet och lagen är att

  • Minska beroendet av importerad energi
  • Effektivisera energianvändningen
  • Minska utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser
  • Ge fastighetsägaren potential för att minska driftkostnaderna genom kostnadseffektiva åtgärdsförslag

Vad skall deklareras?

Den 1 januari 2014 kommer energideklarationens sammanfattning att få en ny utformning. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

Du kan läsa mer om energideklarationer på Boverkets hemsida www.boverket.se.

Kontakta Sanna Sundell, tel. 0175-230 72, för ev. rådgivning eller e-post kundservice@hallstavikselverk.se