Fasta priserna pausas- portföljen åter i april

2023.01.09

Mot bakgrund av att senaste tidens osäkerhet på energimarknaden och hur det framför allt har påverkat fastprismarknaden så har vi på Hallstaviks Elverk och Jämtkraft beslutat att tills vidare pausera all försäljning av fastprisavtal.

Det som ligger till grund för beslutet är att marknaden senaste tiden varit och är fortfarande extremt volatil vilket inneburit skenande kostnader vad framför allt gäller volym-, profil- och balanskraftkostnaderna.

Gäller fr o m. 2022-03-25

Fr o m. 2022-10-01 pausas även det portföljförvaltade priset. 

Just nu kan vi inte ta in fler kunder i avtalet och därmed pausar vi nyförsäljning av Jämtpriset.
Har du redan Jämtpriset så löper avtalet på som vanligt tills du själv väljer något annat.

Uppdatering 2023-01-09 det portföljförvaltade priset återkommer för nyteckning 2023-04-01.

Då nu marknadens turbulens lugnat sig något, kommer vi öppna upp portföljförvaltade priset igen. Volymerna är uppdaterade efter höstens rusning till portföljen och riskerna att priset urholkas minimerat.

FAQ:
Varför kan jag inte teckna portföljförvaltatpris just nu?

Den senaste tidens turbulens med stora prisvariationer på elmarknaden har lett till en ovanligt stor tillströmning av nya kunder där många har valt vårt förvaltade elavtal. portföljen är ett förvaltat elavtal, vilket innebär att vi säkrar upp priset på en viss mängd el flera månader i förväg.

En oförutsedd stor tillströmning av kunder gör att vi måste säkra upp mycket större volymer än planerat vid en senare tidpunkt och till en högre kostnad, vilket kan leda till ett högre elpris.

För att kunder med Privatportfölj inte ska påverkas negativt pausar vi nyförsäljningen, för tillfället. Nuvarande kunder påverkas inte, har du portföljen idag så löper avtalet som vanligt till du själv väljer något annat.