Höjning av elnätstariff 2024-01-01

2023.12.15

På grund av överliggande näts höjning samt ökade kostnader är vi nu nödsakade att justera elnätstarifferna.

Ändringen träder i kraft 1/1-2024 och är en ökning med ca 7,38% totalt.

Ökningen fördelar sig på fastkostnad ökning 12% och rörlig kostnad ökning med 4%. Se ny tariff här.