Klimatklivet

2019.08.27

Laddstolpe för våra kunder finns nu vid kontoret.

I samarbete med Naturvårdsverket och Klimatklivet så har vi satt upp och installerat en laddstolpe för elbil vid vårt kontor.

När du kommer som kund eller besöker oss kan du få ladda bilen medans ditt ärende tas om hand.

I dagsläget endast för våra kunder då installationen är utförd på begränsat sätt.