Välkommen till Kundservice!

De frågor vi får handlar oftast om fakturor, elförbrukning, avtal, flyttning, och leverantörsbyten. Klicka på underrubrikerna till höger så får du information och tips från oss.

Klagomål

Har du klagomål skall du i första hand vända dig direkt till oss så skall vi försöka hjälpa dig. Du behöver inte vara så formell,det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Du kan även använda denna färdiga ångerblankett som konsumentverket tagit fram: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

Om du framför klagomål till oss och inte blir nöjd med det svar du får så finns det rådgivare som kan göra en mera opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan höra av dig till konsumentrådgivaren i Norrtälje kommun eller till Konsumenternas energimarknadsbyrå, för att få dess vägledning.

Är du missnöjd med beslut från oss och vill få ditt ärende prövat kan du vända dig till: EnergimarknadsinspektionenAllmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol (tingsrätt)

Avtalsfrågor

Avtalsfrågorna har ökat i dessa tider när allt fler kunder ser över sina elkostnader och under Elhandel kan du läsa mer om våra priser. Gör gärna ditt val via e-post eller telefon så skickar vi en avtalsblankett för underskrift.

Vi ser gärna betalning via bankgiro eller autogiro.

Öppettider

Kontoret är öppet måndag-fredag kl. 9-12 och kl. 13-15.

Alltid lunchstängt mellan 12-13. Dag före helgdagsafton eller röd dag har vi öppet till kl. 12:00

Kontaktuppgifter

Vi är oftast lätta att nå på telefon 0175-230 70 under dessa tider, men vi är normalt på plats vardagar kl. 7-16. Alltid lunchstängt mellan 12-13. Vi har normalt också mycket korta svarstider om du skickar e-post till: kundservice@hallstavikselverk.se

Har du pratat med oss på kundservice någon gång? Det är vi som jobbar med Kundservice

Linda Bengtsson
Vår reception sköts av Linda och som är Kundservice och sköter flyttärenden, el- handelsavtal och ekonomi.

Lena Andersson
Vårt drift- och underhåll sköts av Lena.

Sanna Sundell
Vår elverkschef som också kan hjälpa dig med Kundservice.

Hitta hit: Lundåsvägen 6