Fastighet eller bostadsrätt i Hallstaviks Elverks elnätsområde

Om du har fastighet eller bostadsrätt räcker det med att du ringer eller skickar e-post och anger vilket datum du är helt utflyttad. Meddela alltid minst 16 dagar före flyttning. Observera att det är överlåtelsedag till annan som gäller som dag för abonnemangsförändring. Du ska alltid uppge din nya, kommande, adress samt namn och personnr på den nya ägaren.

Hyresgäst i Hallstaviks Elverks elnätsområde

Om du är hyresgäst räcker det med att du ringer eller skickar e-post och anger vilket datum du är helt utflyttad. Vi har kontakt med fastighetsägaren om vem som ska ta över elkostnaden. I regel är det hyreskontraktets längd som avgör. Meddela alltid minst 16 dagar före flyttning. Du ska alltid uppge din nya, kommande, adress.

Om du är inflyttande till Hallstaviks Elverks elnätsområde

Om du blir hyresgäst räcker det med att du ringer eller skickar e-post och anger vilket datum du flyttar in. Vi har kontakt med fastighetsägaren om vem som ska ta över elkostnaden. I regel är det hyreskontraktets datum som avgör.

Om du har köpt fastighet eller bostadsrätt räcker det med att du ringer eller skickar e-post och anger vilket datum du flyttar in. Observera att det är överlåtelsedag till dig som gäller som dag för abonnemangsstart.

Om du innan flyttning har ett elhandelsavtal med annan (än Hallstaviks Elverk) som du vill fortsätta att handla av, ska du meddela Hallstaviks Elverk detta i samband med inflyttningsanmälan.

Gör alltid inflyttningsanmälan minst 18 dagar före inflyttningsdatum.