Fakturans framsida

Innehåller grundinformation och totalbelopp. Du får snabbt veta det viktigaste.

Fakturans baksida

Här finns alla kostnader specificerade. Dessa poster redovisas inklusive moms – det blir mindre rörigt så då det är moms på allt – även på energiskatten.

Här finns också abonnemangets förbrukning för de senaste 13- 24 månaderna i kWh och information om vart du kan finna konsumenträtt står beskrivet.

För er som ligger på anvisat avtal/ tillsvidarepris finns det även en hänvisning till hur du får ett bättre pris.