Om Hallstaviks Elverk

Ekonomisk förening

Hallstaviks Elverk är en ekonomisk förening som grundades 14 november 1916. Det innebär att vi ägs av våra medlemmar – ungefär på samma sätt som en stor bostadsrättsförening. Beslut om stora förändringar tas på den årliga föreningsstämman och den löpande verksamheten sköts av styrelsen, som är vald av medlemmarna (se vidare föreningens stadgar). Fördelen med en ekonomisk förening, jämfört med ett aktiebolag, är att du som medlem har större möjlighet att påverka verksamheten – det finns inga storägare, alla medlemmar har en röst.

Övervakningsplan för Hallstaviks Elverk ekonomisk förening

Syftet med en övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och garantera att Hallstaviks Elverk ek. förening i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden d.v.s. elhandlare eller elproducent. ”Årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplanen för Hallstaviks Elverk Ekonomisk förening avseende 1 januari – 31 december 2023” finns längst ner på denna sida.

Organisationsnummer och företagsuppgifter

Hallstaviks Elverk ekonomisk förening: 714400-0515
Bankgironr: 706-4819
Hallstaviks Elverk AB: 556527-2134.
Dotterbolag för Elhandel/elförsäljning.
Bankgironr: 5991-8896

2016 firade vi våra första 100 år

Du kan läsa den historiska skriften nedan.

Filer