Nyheter

Läget på elmarknaden

2024.02.29

Läget på elmarknaden – vecka 8 2024

Minskade spotpriser och god tillgång till kärnkraft.

Systempriset minskade med 17 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 46,5 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 minskade med 19 procent där medel blev 35,4 EUR/MWh. I SE2 minskade medelpriset med 20 procent där medel blev 35,4 EUR/MWh. I elområde SE3 minskade spotpriset med 23 procent och veckomedel blev 39,6 EUR/MWh. I SE4 minskade spotpriset med 27 procent och veckomedel blev 41,9 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol minskade med 1,3 procent och hade ett veckomedel på 92,4 USD/ton, oljepriset steg med 0,4 procent och veckomedlet landade på 82,8 USD/fat, gaspriset minskade med 6,3 procent där veckomedel blev 23,6 EUR/MWh.

God tillgång till kärnkraft under veckan både i Norden och Sverige med 100 procent tillgänglighet.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Elavbrott-vad gör jag nu?

2024.01.30

Elavbrott – vad gör jag nu?

  • Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott – vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Värme i villan vid längre elavbrott

  • I den här broschyren får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.

    Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen blir för låg och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset

Höjning av elnätstariff 2024-01-01

2023.12.15

På grund av överliggande näts höjning samt ökade kostnader är vi nu nödsakade att justera elnätstarifferna.

Ändringen träder i kraft 1/1-2024 och är en ökning med ca 7,38% totalt.

Ökningen fördelar sig på fastkostnad ökning 12% och rörlig kostnad ökning med 4%. Se ny tariff här.

Mina Sidor samt Mobil-app

2023.04.26

Nu har vi lanserat ”mina sidor” samt Mobil-app för våra kunder.

Du loggar in via fliken ”mina sidor” högst uppe till högerpå vår hemsida. Appen hämtas där appar finns.

Använd kundnummer och de fyra sista siffrorna i personnumret eller Bank-Id.

 

 

Samarbetspartner presenteras:

2022.06.27

Vi har flera samarbetspartner, här är en av dem.

Thelandersson Bygg och Måleri AB