Nyheter

Läget på elmarknaden

2023.09.20

Läget på elmarknaden – vecka 37 2023

Under veckan har överföringskapaciteten varit något begränsad.

Systempriset ökade med 16 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 20,1 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 1 procent där medel blev 12,7 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 24 procent och veckomedel blev 38 EUR/MWh. I elområde SE4 ökade spotpriset med 76 procent och hade ett medel på 88,5 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 5,2 procent och hade ett veckomedel på 121,9 USD/ton, oljepriset ökade med 2,7 procent och veckomedlet landade på 92,4 USD/fat, gaspriset ökade med 7,4 procent där veckomedlet blev 35,9 EUR/MWh.

Medeltemperaturen var något högre än normalt medan nederbörden var lägre än vanligt.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 65 procent vilket motsvarar en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående vecka. Under veckan har överföringskapaciteten varit något begränsad mellan SE3 och SE4.

En gång i månaden publicerar Energimyndigheten en rapport där de gör djupare analyser av läget på elmarknaden.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

Mina Sidor samt Mobil-app

2023.04.26

Nu har vi lanserat ”mina sidor” samt Mobil-app för våra kunder.

Du loggar in via fliken ”mina sidor” högst uppe till högerpå vår hemsida. Appen hämtas där appar finns.

Använd kundnummer och de fyra sista siffrorna i personnumret eller Bank-Id.

 

 

Stöd till elanvändare

2023.03.14

Här kan du läsa om stödet till elanvändare (klickbar länk)

Elkostnadsstöd till elintensiva företag för perioden okt. tom. dec. 2022:

Grundförutsättningen är att förbrukningen måste vara minst 0,015 kWh per omsatt krona, exklusive uppvärmning. Dvs, 0,015 multiplicerat med årsomsättningen 2021 visar hur stor förbrukningen minst behöver ha varit för att ha möjlighet att ta del av stödet.

Ansökan är öppen tom. 17/4 och gäller företag i hela landet.

En ansökan görs per företag.

Ansökningsprocessen beräknas ta 3-4 dagar, varför det är viktigt att påbörja i god tid innan den 17/4.

På denna länk går det att mata in aktuella uppgifter och beräkna huruvida respektive företag har rätt till stödet och hur stort stödbeloppet i så fall blir. Det finns även mer detaljerad information om hur beräkningen görs samt frågor och svar om stödet.

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/

För att sen gå vidare med ansökan finns det en länk nedanför beräkningsverktyget som heter ”Ansök om stödet”, där finns även tydligare instruktioner om hur företaget går tillväga för att ansöka om stödet.

 

Elstöd till företag i elområde 3 och 4 för perioden okt. 2021 tom. sep. 2022:

Gäller alla företag som haft ett giltigt elnätsavtal per den 17/11 2022.

Ansökan beräknas öppna 30/5. Sista dagen att ansöka är den 25 september 2023.

Mer information på länken nedan.

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html

 

Fasta priserna pausas

2023.01.09

Mot bakgrund av att senaste tidens osäkerhet på energimarknaden och hur det framför allt har påverkat fastprismarknaden så har vi på Hallstaviks Elverk och Jämtkraft beslutat att tills vidare pausera all försäljning av fastprisavtal.

Det som ligger till grund för beslutet är att marknaden senaste tiden varit och är fortfarande extremt volatil vilket inneburit skenande kostnader vad framför allt gäller volym-, profil- och balanskraftkostnaderna.

Gäller fr o m. 2022-03-25

Samarbetspartner presenteras:

2022.06.27

Vi har flera samarbetspartner, här är en av dem.

Thelandersson Bygg och Måleri AB