Solceller

2022.05.23

För att producera egen el med hjälp av solenergi behövs solcellspaneler på ett tak eller en skuggfri markyta. Solcellerna tar emot och omvandlar solens strålar till el.

Läs mera på vår sida under elnät/solceller https://hallstavikselverk.se/elnat/solceller/ .

Våra nya mätare är förberedda för produktion!