Solceller

2018.10.30

För att producera egen el med hjälp av solenergi behövs solcellspaneler på ett tak eller en skuggfri markyta. Solcellerna tar emot och omvandlar solens strålar till el.

Läs mera på vår sida under elnät/solceller https://hallstavikselverk.se/elnat/solceller/ om hur vi kan hjälpa till med en offert och era funderingar kring solel.

Våra nya mätare är förberedda för produktion!