Stöd till elanvändare

2023.03.14

Här kan du läsa om stödet till elanvändare (klickbar länk)

Elkostnadsstöd till elintensiva företag för perioden okt. tom. dec. 2022:

Grundförutsättningen är att förbrukningen måste vara minst 0,015 kWh per omsatt krona, exklusive uppvärmning. Dvs, 0,015 multiplicerat med årsomsättningen 2021 visar hur stor förbrukningen minst behöver ha varit för att ha möjlighet att ta del av stödet.

Ansökan är öppen tom. 17/4 och gäller företag i hela landet.

En ansökan görs per företag.

Ansökningsprocessen beräknas ta 3-4 dagar, varför det är viktigt att påbörja i god tid innan den 17/4.

På denna länk går det att mata in aktuella uppgifter och beräkna huruvida respektive företag har rätt till stödet och hur stort stödbeloppet i så fall blir. Det finns även mer detaljerad information om hur beräkningen görs samt frågor och svar om stödet.

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/

För att sen gå vidare med ansökan finns det en länk nedanför beräkningsverktyget som heter ”Ansök om stödet”, där finns även tydligare instruktioner om hur företaget går tillväga för att ansöka om stödet.

 

Elstöd till företag i elområde 3 och 4 för perioden okt. 2021 tom. sep. 2022:

Gäller alla företag som haft ett giltigt elnätsavtal per den 17/11 2022.

Ansökan beräknas öppna 30/5. Sista dagen att ansöka är den 25 september 2023.

Mer information på länken nedan.

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html