Hos Hallstaviks Elverk AB org.nr:556527-2134, ett dotterbolag till ekonomiska föreningen och som sköter elhandeln, kan du välja att teckna Rörligt Elpris (Spot) eller portföljförvaltat elhandelspris.


Paus av fastprisavtal
Mot bakgrund av att senaste tidens osäkerhet på energimarknaden och hur det framför allt har påverkat fastprismarknaden så har vi på Hallstaviks Elverk och Jämtkraft beslutat att tills vidare pausera all försäljning av fastprisavtal.
Det som ligger till grund för beslutet är att marknaden senaste tiden varit och är fortfarande extremt volatil vilket inneburit skenande kostnader vad framför allt gäller volym-, profil- och balanskraftkostnaderna. Det här behöver vi se över om hur vi framgent skall hantera.
Med hänsyn till eventullt utestående offerter upphör fr.o.m. 25/3 alla tidigare utställda prislistor.

 

Läs om respektive val här i listan till vänster.

För att teckna avtal, ladda ner avtalet här nedan eller teckna avtal online och skicka in. 

Nedan hittar du även det aktuella prisbladet. Där står förklaringar och villkor för avtalen.

Du kan också ringa kundservice på 0175-23070 och prata med oss så skickar vi en bekräftelse på vad vi kommit överens om.

Filer