Elavbrott-vad gör jag nu?

2024.01.30

Elavbrott – vad gör jag nu?

  • Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott – vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Värme i villan vid längre elavbrott

  • I den här broschyren får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.

    Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen blir för låg och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset

Filer