Den 1 november 2011 delas Sverige upp i fyra elområden.

För elkunder kan det innebära att man tidvis får betala ett högre pris om man bor i södra Sverige jämfört med om man bor i norra Sverige, men det kan också uppstå situationer då priserna i södra Sverige blir lägre än i de norra delarna.

Påden oberoende jämförelsesajten elpriskollen.se kan elkunder alltid se vilka avtal och priser som erbjuds där kunden bor eller har sitt företag.

Orsaken till prisskillnaderna är att det normalt sett finns mer och billigare el att tillgå i norra Sverige än i södra Sverige. Hur mycket och hur ofta priserna kommer att skilja mellan norr och söder är svårt att förutsäga.

Läs mer om elområde hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Du som bor i Hallstaviks Elverks elnät, tillhör Elområde 3 (SE3).

För fullständig karta se Nätområden.se