Den 1 november 2011 delas Sverige upp i fyra elområden. Uppdelningen innebär att elkunder i södra Sverige, tillhörande elområde 4, kan komma att få något högre elpriser varför vi i dagsläget inte erbjuder fast elpris för anläggningar i detta område.
Elområde 4 omfattar Skåne, Halland, Kronoberg och Kalmar län.

Du som bor i Hallstaviks Elverks elnät, tillhör Elområde 3 (SE3).

Filer